gmp_binomial

(PHP 7 >= 7.3.0)

gmp_binomialCalculates binomial coefficient

Opis

gmp_binomial ( mixed $n , int $k ) : GMP

Calculates the binomial coefficient C(n, k).

Parametry

n

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

k

Zwracane wartości

Returns the binomial coefficient C(n, k), lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Błędy/Wyjątki

Issues E_WARNING if k is negative.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top