gmp_jacobi

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_jacobiJacobi symbol

Opis

gmp_jacobi ( GMP $a , GMP $p ) : int

Computes » Jacobi symbol of a and p. p should be odd and must be positive.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

p

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Should be odd and must be positive.

Zwracane wartości

Zasób (zasób) numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych lub obiekt klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych.

Przykłady

Przykład #1 gmp_jacobi() example

<?php
echo gmp_jacobi("1""3") . "\n";
echo 
gmp_jacobi("2""3") . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

1
0

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top