gmp_random_seed

(PHP 7)

gmp_random_seedSets the RNG seed

Opis

gmp_random_seed ( mixed $seed ) : void

Parametry

seed

The seed to be set for the gmp_random(), gmp_random_bits(), and gmp_random_range() functions.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Returns NULL on success lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Błędy/Wyjątki

Issues an E_WARNING and returns FALSE if seed is not valid.

Przykłady

Przykład #1 gmp_random_seed() example

<?php
// set the seed
gmp_random_seed(100);

var_dump(gmp_strval(gmp_random(1)));

// set the seed to something else
gmp_random_seed(gmp_init(-100));

var_dump(gmp_strval(gmp_random_bits(10)));

// set the seed to something invalid
var_dump(gmp_random_seed('not a number'));

Powyższy przykład wyświetli:

string(20) "15370156633245019617"
string(3) "683"

Warning: gmp_random_seed(): Unable to convert variable to GMP - string is not an integer in %s on line %d
bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top