gmp_mul

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_mulMultiply numbers

Opis

gmp_mul ( GMP $a , GMP $b ) : GMP

Multiplies a by b and returns the result.

Parametry

a

A number that will be multiplied by b.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

A number that will be multiplied by a.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Zasób (zasób) numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych lub obiekt klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych.

Przykłady

Przykład #1 gmp_mul() example

<?php
$mul 
gmp_mul("12345678""2000");
echo 
gmp_strval($mul) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

24691356000

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
Anonymous
14 years ago
<?php
function fact($x)
{
  
$factorial = 1;
   for (
$i=2; $i < $x; $i++) {
      
$factorial = gmp_mul($factorial, $i);
   }
   return
$factorial;
}

echo
gmp_strval(fact(1000)) . "\n";
?>
To Top