gmp_kronecker

(PHP 7 >= 7.3.0)

gmp_kroneckerKronecker symbol

Opis

gmp_kronecker ( mixed $a , mixed $b ) : int

This function computes the Kronecker symbol of a and b.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Returns the Kronecker symbol of a and b

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top