gmp_random

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_randomRandom number

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.2.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Opis

gmp_random ([ int $limiter = 20 ] ) : GMP

Generate a random number. The number will be between 0 and (2 ** n) - 1, where n is the number of bits per limb multiplied by limiter. If limiter is negative, negative numbers are generated.

A limb is an internal GMP mechanism. The number of bits in a limb is not static, and can vary from system to system. Generally, the number of bits in a limb is either 32 or 64, but this is not guaranteed.

Parametry

limiter

The limiter.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

A random GMP number.

Przykłady

Przykład #1 gmp_random() example

<?php
$rand1 
gmp_random(1); // random number from 0 to 1 * bits per limb
$rand2 gmp_random(2); // random number from 0 to 2 * bits per limb

echo gmp_strval($rand1) . "\n";
echo 
gmp_strval($rand2) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

1915834968
8642564075890328087

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
asphp at dsgml dot com
4 years ago
Warning: Do not use this function.

Use gmp_random_bits() or gmp_random_range() instead.

The documentation and the code for this function do NOT match, and in any case this function is quite useless.
To Top