gmp_perfect_square

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_perfect_squarePerfect square check

Opis

gmp_perfect_square ( GMP $a ) : bool

Check if a number is a perfect square.

Parametry

a

The number being checked as a perfect square.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Returns TRUE if a is a perfect square, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 gmp_perfect_square() example

<?php
// 3 * 3, perfect square
var_dump(gmp_perfect_square("9"));

// not a perfect square
var_dump(gmp_perfect_square("7"));

// 1234567890 * 1234567890, perfect square
var_dump(gmp_perfect_square("1524157875019052100"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)
bool(false)
bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top