gmp_scan0

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_scan0Scan for 0

Opis

gmp_scan0 ( GMP $a , int $start ) : int

Scans a, starting with bit start, towards more significant bits, until the first clear bit is found.

Parametry

a

The number to scan.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

start

The starting bit.

Zwracane wartości

Returns the index of the found bit, as an integer. The index starts from 0.

Przykłady

Przykład #1 gmp_scan0() example

<?php
// "0" bit is found at position 3. index starts at 0
$s1 gmp_init("10111"2);
echo 
gmp_scan0($s10) . "\n";

// "0" bit is found at position 7. index starts at 5
$s2 gmp_init("101110000"2);
echo 
gmp_scan0($s25) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

3
7

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top