gmp_sqrtrem

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_sqrtremSquare root with remainder

Opis

gmp_sqrtrem ( GMP $a ) : array

Calculate the square root of a number, with remainder.

Parametry

a

The number being square rooted.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Returns array where first element is the integer square root of a and the second is the remainder (i.e., the difference between a and the first element squared).

Przykłady

Przykład #1 gmp_sqrtrem() example

<?php
list($sqrt1$sqrt1rem) = gmp_sqrtrem("9");
list(
$sqrt2$sqrt2rem) = gmp_sqrtrem("7");
list(
$sqrt3$sqrt3rem) = gmp_sqrtrem("1048576");

echo 
gmp_strval($sqrt1) . ", " gmp_strval($sqrt1rem) . "\n";
echo 
gmp_strval($sqrt2) . ", " gmp_strval($sqrt2rem) . "\n";
echo 
gmp_strval($sqrt3) . ", " gmp_strval($sqrt3rem) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

3, 0
2, 3
1024, 0

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top