gmp_pow

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_powRaise number into power

Opis

gmp_pow ( GMP $base , int $exp ) : GMP

Raise base into power exp.

Parametry

base

The base number.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

exp

The positive power to raise the base.

Zwracane wartości

The new (raised) number, as a GMP number. The case of 0^0 yields 1.

Przykłady

Przykład #1 gmp_pow() example

<?php
$pow1 
gmp_pow("2"31);
echo 
gmp_strval($pow1) . "\n";
$pow2 gmp_pow("0"0);
echo 
gmp_strval($pow2) . "\n";
$pow3 gmp_pow("2", -1); // Negative exp, generates warning
echo gmp_strval($pow3) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

2147483648
1

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
rahulkadukar at yahoo dot com
9 years ago
A Sample code can be shown as

<?php
echo gmp_strval(gmp_pow(4,4)); //This would give the answer as 256
?>
To Top