gmp_perfect_power

(PHP 7 >= 7.3.0)

gmp_perfect_powerPerfect power check

Opis

gmp_perfect_power ( mixed $a ) : bool

Checks whether a is a perfect power.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Returns TRUE if a is a perfect power, FALSE otherwise.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top