gmp_sqrt

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_sqrtCalculate square root

Opis

gmp_sqrt ( GMP $a ) : GMP

Calculates square root of a.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

The integer portion of the square root, as a GMP number.

Przykłady

Przykład #1 gmp_sqrt() example

<?php
$sqrt1 
gmp_sqrt("9");
$sqrt2 gmp_sqrt("7");
$sqrt3 gmp_sqrt("1524157875019052100");

echo 
gmp_strval($sqrt1) . "\n";
echo 
gmp_strval($sqrt2) . "\n";
echo 
gmp_strval($sqrt3) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

3
2
1234567890

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top