gmp_or

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_orBitwise OR

Opis

gmp_or ( GMP $a , GMP $b ) : GMP

Calculates bitwise inclusive OR of two GMP numbers.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Zasób (zasób) numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych lub obiekt klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych.

Przykłady

Przykład #1 gmp_or() example

<?php
$or1 
gmp_or("0xfffffff2""4");
echo 
gmp_strval($or116) . "\n";
$or2 gmp_or("0xfffffff2""2");
echo 
gmp_strval($or216) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

fffffff6
fffffff2

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top