gmp_abs

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_absAbsolute value

Opis

gmp_abs ( GMP $a ) : GMP

Get the absolute value of a number.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Returns the absolute value of a, as a GMP number.

Przykłady

Przykład #1 gmp_abs() example

<?php
$abs1 
gmp_abs("274982683358");
$abs2 gmp_abs("-274982683358");

echo 
gmp_strval($abs1) . "\n";
echo 
gmp_strval($abs2) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

274982683358
274982683358

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top