gmp_invert

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_invertInverse by modulo

Opis

gmp_invert ( GMP $a , GMP $b ) : GMP

Computes the inverse of a modulo b.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

A GMP number on success or FALSE if an inverse does not exist.

Przykłady

Przykład #1 gmp_invert() example

<?php
echo gmp_invert("5""10"); // no inverse, outputs nothing, result is FALSE
$invert gmp_invert("5""11");
echo 
gmp_strval($invert) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

9

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top