gmp_clrbit

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_clrbitClear bit

Opis

gmp_clrbit ( GMP $a , int $index ) : void

Clears (sets to 0) bit index in a. The index starts at 0.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

index

The index of the bit to clear. Index 0 represents the least significant bit.

Zwracane wartości

Zasób (zasób) numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych lub obiekt klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych.

Przykłady

Przykład #1 gmp_clrbit() example

<?php
$a 
gmp_init("0xff");
gmp_clrbit($a0); // index starts at 0, least significant bit
echo gmp_strval($a) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

254

Notatki

Informacja:

Unlike most of the other GMP functions, gmp_clrbit() must be called with a GMP resource that already exists (using gmp_init() for example). One will not be automatically created.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top