gmp_and

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_andBitwise AND

Opis

gmp_and ( GMP $a , GMP $b ) : GMP

Calculates bitwise AND of two GMP numbers.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

A GMP number representing the bitwise AND comparison.

Przykłady

Przykład #1 gmp_and() example

<?php
$and1 
gmp_and("0xfffffffff4""0x4");
$and2 gmp_and("0xfffffffff4""0x8");
echo 
gmp_strval($and1) . "\n";
echo 
gmp_strval($and2) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

4
0
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top