gmp_lcm

(PHP 7 >= 7.3.0)

gmp_lcmCalculate LCM

Opis

gmp_lcm ( mixed $a , mixed $b ) : GMP

This function computes the least common multiple (lcm) of a and b.

Parametry

a

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

b

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

Zasób (zasób) numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych lub obiekt klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top