gmp_powm

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_powmRaise number into power with modulo

Opis

gmp_powm ( GMP $base , GMP $exp , GMP $mod ) : GMP

Calculate (base raised into power exp) modulo mod. If exp is negative, result is undefined.

Parametry

base

The base number.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

exp

The positive power to raise the base.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

mod

The modulo.

Może być zarówno zasobem numeru GMP w PHP 5.5 i wcześniejszych, obiektem klasy GMP w PHP 5.6 i późniejszych lub numerycznym łańcuchem znaków, który można skonwertować z liter do liczb.

Zwracane wartości

The new (raised) number, as a GMP number.

Przykłady

Przykład #1 gmp_powm() example

<?php
$pow1 
gmp_powm("2""31""2147483649");
echo 
gmp_strval($pow1) . "\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

2147483648

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
jessietessie256 at gmail dot com
2 years ago
can be used for RSA encryption/decryption!
To Top