lchgrp

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

lchgrpChanges group ownership of symlink

Opis

lchgrp ( string $filename , mixed $group ) : bool

Attempts to change the group of the symlink filename to group.

Only the superuser may change the group of a symlink arbitrarily; other users may change the group of a symlink to any group of which that user is a member.

Parametry

filename

Path to the symlink.

group

The group specified by name or number.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Changing the group of a symbolic link

<?php
$target 
'output.php';
$link 'output.html';
symlink($target$link);

lchgrp($link8);
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie będzie działać na zdalnych plikach, ponieważ przetwarzany plik musi być dostępny w systemie plików serwera.

Informacja: Gdy włączony jest tryb bezpieczny, PHP sprawdza, czy pliki lub katalogi, na których zostaną wykonane operacje mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

Zobacz też:

  • chgrp() - Zmienia grupę pliku
  • lchown() - Changes user ownership of symlink
  • chown() - Zmienia właściciela pliku
  • chmod() - Zmienia prawa dostępu do pliku

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top