fflush

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

fflushPrzekierowuje wyjście do pliku

Opis

fflush ( resource $uchwyt ) : bool

Ta funkcja wymusza zapis całego zbuforowanego wyjścia do zasobu wskazywanego przez plik uchwyt.

Parametry

uchwyt

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład zapisu do pliku używając fflush()

<?php
$nazwa_pliku 
'bar.txt';

$plik fopen($nazwa_pliku'r+');
rewind($plik);
fwrite($plik'Foo');
fflush($plik);
ftruncate($plikftell($plik));
fclose($plik);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
michaelsy01[NXSPAM] at informantum dot de
1 year ago
A hint for PHP beginners like me:
The buffered output which is write by fflush() has nothing to do with the output buffer which is initiated by the ob_start() function.
up
-3
jzho327 at cse dot unsw dot edu dot au
17 years ago
Sorry, the note I previously added regarding fflush() has a bug!

when you read file by calling
$fp = fopen("myfile", "a+");

and you wish to read the content, you have to call
rewind($fp) before you attemp to read it. (Silly me) Or else if you tried something like
$fp = fopen("myfile", "a+");
$content = fread($fp);

// show that content is in fact null
if ($content == NULL)
print "but it must be first put to rewind<br>\n";

will result

but it must be first put to rewind.
[new line]

in fact, if you are not careful (like me), and you opened it with
$fp = fopen("myfile", "r+");
$content = fread($fp);
..
// do something with content
..
then you tried to again
$content = fread($fp);
without rewind, you'd get NULL again. This sounds trivial, but if you work with several file resources, with freads and fopens everywhere, you can get easily lost. So becareful.
To Top