filectime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filectimePobiera i-węzłowy czas zmiany pliku

Opis

filectime ( string $nazwa_pliku ) : int

Zwraca czas, ostatniej zmiany pliku lub FALSE w przypadku błędu. Czas jest zwracany w postaci unix'owego znacznika czasu.

Uwaga: W większości Unixowych systemów plików, plik ulega zmianie wtedy kiedy dane jego i-węzła zmieniają się; tj. kiedy prawa dostępu, właściciel, grupa lub inne metadane z i-węzłą są nadpisywane. Patrz także: filemtime() (którą powinnieneś użyć, gdy chcesz stworzyć stopkę strony "Ostatnia Modyfikacja") i fileatime().

Zauważ także, że w niektórych tekstach Unixowych ctime pliku jest określany jako będący czasem stworzenia pliku. To jest nieprawidłowe. Nie ma pojęcia czasu stworzenia dla plików Unixowych większości Unixowych systemów plików.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Przykład #1 filectime() przykład

<?php

// wyświetli np. jakisplik.txt został ostatnio zmieniony : December 29 2002 22:16:23.

$filename 'jakisplik.txt';
if (
file_exists($filename)) {
  echo 
"$filename został ostatnio zmieniony : " date("F d Y H:i:s."filectime($filename));
}
?>

Patrz także: filemtime()

add a note add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
10
StevieMc at example dot com
14 years ago
This method gets all the files in a directory, and echoes them in the order of the date they were added (by ftp or whatever).

<?PHP
function dirList ($directory, $sortOrder){

   
//Get each file and add its details to two arrays
   
$results = array();
   
$handler = opendir($directory);
    while (
$file = readdir($handler)) { 
        if (
$file != '.' && $file != '..' && $file != "robots.txt" && $file != ".htaccess"){
           
$currentModified = filectime($directory."/".$file);
           
$file_names[] = $file;
           
$file_dates[] = $currentModified;
        }   
    }
      
closedir($handler);

   
//Sort the date array by preferred order
   
if ($sortOrder == "newestFirst"){
       
arsort($file_dates);
    }else{
       
asort($file_dates);
    }
   
   
//Match file_names array to file_dates array
   
$file_names_Array = array_keys($file_dates);
    foreach (
$file_names_Array as $idx => $name) $name=$file_names[$name];
   
$file_dates = array_merge($file_dates);
   
   
$i = 0;

   
//Loop through dates array and then echo the list
   
foreach ($file_dates as $file_dates){
       
$date = $file_dates;
       
$j = $file_names_Array[$i];
       
$file = $file_names[$j];
       
$i++;
           
        echo 
"File name: $file - Date Added: $date. <br/>"";       
    }

}
?>

I hope this is useful to somebody.
up
3
m dot rabe at directbox dot com
11 years ago
Under Windows you can use fileatime() instead of filectime().
up
1
faketruth at yandex dot ru
5 years ago
If you need file creation time on Mac OS X:

<?php
if ($handle = popen('stat -f %B ' . escapeshellarg($filename), 'r')) {
   
$btime = trim(fread($handle, 100));
    echo
strftime("btime: %Y.%m.%d %H:%M:%S\n", $btime);
   
pclose($handle);
}
?>
up
2
website at us dot kaspersky dot com
13 years ago
Line 37 of the code above has an error.

echo  "File name: $file - Date Added: $date. <br/>""; 

There is an extra "  after the <br/> that needs to be deleted in order for this code to work.
up
2
javi at live dot com
12 years ago
Filemtime seems to return the date of the EARLIEST modified file inside a folder, so this is a recursive function to return the date of the LAST (most recently) modified file inside a folder.

<?php

// Only take into account those files whose extensions you want to show.
$allowedExtensions = array(
 
'zip',
 
'rar',
 
'pdf',
 
'txt'
);

function
filemtime_r($path)
{
    global
$allowedExtensions;
   
    if (!
file_exists($path))
        return
0;
   
   
$extension = end(explode(".", $path));    
    if (
is_file($path) && in_array($extension, $allowedExtensions))
        return
filemtime($path);
   
$ret = 0;
   
     foreach (
glob($path."/*") as $fn)
     {
        if (
filemtime_r($fn) > $ret)
           
$ret = filemtime_r($fn);   
           
// This will return a timestamp, you will have to use date().
    
}
    return
$ret;   
}

?>
up
1
soapergem at gmail dot com
11 years ago
Note that on Windows systems, filectime will show the file creation time, as there is no such thing as "change time" in Windows.
up
1
coolkoon at gmail dot com
10 years ago
You should avoid feeding the function files without a path. This applies for filemtime() and possibly fileatime() as well. If you omit the path the command will fail with the warning "filectime(): stat failed for filename.php".
up
1
chuck dot reeves at gmail dot com
13 years ago
filectime running on windows reading a file from a samba share, will still show the last modified date.
up
-1
laurent dot pireyn at wanadoo dot be
19 years ago
If you use filectime with a symbolic link, you will get the change time of the file actually linked to. To get informations about the link self, use lstat.
To Top