filegroup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filegroupZwraca grupę pliku

Opis

filegroup ( string $nazwa_pliku ) : int

Zwraca grupę pliku. ID grupy jest zwracane w formacie numerycznym, użyj posix_getgrgid(), aby pobrać nazwę grupy.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku.

Zwracane wartości

Zwraca ID grupy pliku lub FALSE jeżeli wystąpił błąd. ID grupy jest zwracane w formacie numerycznym, użyj posix_getgrgid(), aby pobrać nazwę grupy. W wypadku niepowodzenia zwracane jest FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Odczytywanie grupy pliku

<?php
$filename 
'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($filename)));
?>

Błędy/Wyjątki

W wypadku niepowodzenia emitowany jest błąd E_WARNING.

Notatki

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top