fileinode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileinodeZwraca numer i-węzła pliku

Opis

fileinode ( string $nazwa_pliku ) : int

Zwraca numer i-węzła pliku lub FALSE w przypadku błędu.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku.

Zwracane wartości

Zwraca numer i-węzła pliku, lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Przykłady

Przykład #1 Porównywanie numeru i-węzła pliku z obecnie wykonywanym skryptem

<?php
$filename 
'index.php';
if (
getmyinode() == fileinode($filename)) {
    echo 
'Przeglądasz stronę główną.';
}
?>

Błędy/Wyjątki

W przypadku niepowodzenia jest emitowany E_WARNING.

Notatki

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Zobacz też:

  • getmyinode() - Gets the inode of the current script
  • stat() - Gives information about a file

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top