chgrp

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

chgrpZmienia grupę pliku

Opis

chgrp ( string $nazwa_pliku , mixed $grupa ) : bool

Próbuje zmienić grupę pliku podanego w parametrze nazwa_pliku na wybraną parametrem grupa

Tylko super użytkownik może zmienić dowolnie grupę pliku; inni użytkownicy mogą zmienić grupę pliku na dowolną grupę, której członkiem jest ten użytkownik.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku.

grupa

Numer lub nazwa grupy.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Zmiana grupy pliku

<?php
$nazwa_pliku 
'wspoldzielony_plik.txt';
$format "%s's Identyfikator grupy @ %s: %d\n";
printf($format$nazwa_plikudate('r'), filegroup($nazwa_pliku));
chgrp($filename8);
clearstatcache(); // nie buforuj wyników filegroup()
printf($format$nazwa_plikudate('r'), filegroup($nazwa_pliku));
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja nie będzie działać na zdalnych plikach, ponieważ przetwarzany plik musi być dostępny w systemie plików serwera.

Informacja: Gdy włączony jest tryb bezpieczny, PHP sprawdza, czy pliki lub katalogi, na których zostaną wykonane operacje mają takie same UID (owner) jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.

Zobacz też:

  • chown() - Zmienia właściciela pliku
  • chmod() - Zmienia prawa dostępu do pliku

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top