fileatime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileatimeZwraca czas ostatniego dostępu do pliku

Opis

fileatime ( string $nazwa_pliku ) : int

Zwraca czas ostatniego dostępu do pliku.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku.

Zwracane wartości

Zwraca czas w którym nastąpił ostatni dostęp do pliku, lub FALSE w przypadku niepowodzenia. Wartość jest zwracana w postaci Unixowego znacznika czau.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia fileatime()

<?php

// pokaże np. ostatni dostęp do plik.txt: December 29 2002 22:16:23.

$filename 'somefile.txt';
if (
file_exists($filename)) {
    echo 
"ostatni dostęp do $filename: " date("F d Y H:i:s."fileatime($filename));
}

?>

Błędy/Wyjątki

W przypadku niepowodzenia jest emitowany E_WARNING.

Notatki

Informacja:

Czas dostępu do pliku zmienia się za każdym razem kiedy dane są z niego odczytywane. Może to być kosztowne pod względem wydajności, jeżeli aplikacja regularnie odwołuje się do dużej ilości plików lub katalogów.

Niektóre systemy plików pod Unixem mogą zostać zamontowane z wyłączoną opcja aktualizacji czasu ostatniego dostępu, ze względów wydajnościowych. W takich systemach plików ta funkcja będzie bezużyteczna.

Informacja:

Proszę zauważyć, że informacja o czasie dostępu może się różnić w zależności od systemu plików.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top