fileowner

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileownerPobiera właściciela pliku

Opis

fileowner ( string $nazwa_pliku ) : int

Pobiera właściciela pliku.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku.

Zwracane wartości

Zwraca ID własciela pliku lub FALSE w przypadku niepowodzenia. ID użytkownika jest zwracane w formacie numerycznym, użyj posix_getpwuid(), aby pobrać nazwę użytkownika.

Przykłady

Przykład #1 Odczytywanie właściciela pliku

<?php
$filename 
'index.php';
print_r(posix_getpwuid(fileowner($filename)));
?>

Błędy/Wyjątki

W przypadku niepowodzenia jest emitowany E_WARNING.

Notatki

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
dazoe
10 years ago
Remember to use if(fileowner(...) === FALSE) instead of if(!fileowner()) or if(fileowner() == FLASE) because if the owner was "root" it would return 0.
up
5
Anonymous
15 years ago
Small note: the function resolves symbolic links. That is, if the link is created by user 999 and maps to a file owned by user 666, this function returns 666 :(
To Top