fgetss

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fgetssPobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa znaczniki HTML

Opis

fgetss ( resource $uchwyt [, int $długość [, string $dozwolone_tagi ]] ) : string

Działa identycznie jak fgets(), oprócz tego że fgetss() próbuje usunąć wszystkie bajty NUL, znaczniki HTML i PHP z tekstu, który przeczyta.

Parametry

uchwyt

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).

długość

Długość danych do pobrania.

dozwolone_tagi

Możesz użyć opcjonalnego trzeciego parametru do określenia które znaczniki nie powinny być usunięte. Zapoznaj się z dokumentacją funkcji strip_tags() aby poznać więcej szczegółów w kwestii tego parametru.

Zwracane wartości

Zwraca łańcuch znaków o długości - 1 bajtów odczytanych ze wskaźnika pliku wskazanego przez uchwyt, pozbawionego całego kodu HTML i PHP.

W przypadku błędu zwraca FALSE.

Przykład #1 Czytanie pliku PHP linia po linii

<?php
$str 
= <<<EOD
<html><body>
 <p>Witaj! Dziś jest <?php echo(date('jS')); ?> z <?= date('F'); ?>.</p>
</body></html>
Tekst po za blokiem HTML.
EOD;
file_put_contents('przyklad.php'$str);

$uchwyt = @fopen("przyklad.php""r");
if (
$uchwyt) {
    while (!
feof($uchwyt)) {
        
$bufor fgetss($uchwyt4096);
        echo 
$bufor;
    }
    
fclose($uchwyt);
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

 Witaj! Dziś jest  z .

Tekst po za blokiem HTML.

Notatki

Informacja: Jeśli PHP niewłaściwie rozpoznaje znaki końca linii podczas odczytu plików stworzonych lub znajdujących się na komputerach Macintosh, problem może rozwiązać włączenie dyrektywy konfiguracyjnej auto_detect_line_endings .

Zobacz też:

  • fgets() - Pobiera linię ze wskaźnika pliku
  • fopen() - Otwiera plik lub URL
  • popen() - Otwiera wskaźnik pliku do procesu
  • fsockopen() - Open Internet or Unix domain socket connection
  • strip_tags() - Strip HTML and PHP tags from a string

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top