msql_field_seek

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_seekSet field offset

Opis

msql_field_seek ( resource $result , int $field_offset ) : bool

Seeks to the specified field offset. If the next call to msql_fetch_field() won't include a field offset, this field would be returned.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

przesunięcie_pola

Liczbowe przesunięcie pola. przesunięcie_pola zaczyna się od wartości 1.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top