msql_pconnect

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_pconnectOtwiera trwałe połączenie do serwera mSQL

Opis

msql_pconnect ([ string $nazwa_hosta ] ) : resource

msql_pconnect() zachowuje się prawie jak msql_connect() z dwoma zasadniczymi różnicami:

Pierwsza, podczas łączenia funkcja najpierw spróbuje znaleźć połączenie (trwałe), już otwarte dla tego samego hosta. Jeżeli je znajdzie, to jego identyfikator zostanie zwrócony zamiast otwierania nowego połączenia.

Druga, połączenie do serwera mSQL nie zostanie zamknięte po zakończeniu wykonywania skryptu. Zamiast tego połączenie pozostanie otwarte do późniejszego użycia (msql_close() nie zamyka połączeń nawiązanych za pomocą tej funkcji).

Parametry

nazwa_hosta

Parametr nazwa_hosta może mieć dołączony numer portu np. nazwa_hosta,port.

Jeśli go nie określono, to połączenie jest nawiązywane za pomocą gniazd domenowych Uniksa, które są znacznie bardziej wydajne niż połączenia TCP z hostem lokalnym.

Informacja: Ta funkcja pozwala na stosowanie dwukropka (:) jako separatora hosta/portu, ale bardziej preferowaną metodą jest używanie przecinka (,).

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator połączenia do mSQL w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top