msql_field_name

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_nameGet the name of the specified field in a result

Opis

msql_field_name ( resource $result , int $field_offset ) : string

msql_field_name() gets the name of the specified field index.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

przesunięcie_pola

Liczbowe przesunięcie pola. przesunięcie_pola zaczyna się od wartości 1.

Zwracane wartości

The name of the field lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top