msql_field_flags

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_flagsGet field flags

Opis

msql_field_flags ( resource $result , int $field_offset ) : string

msql_field_flags() returns the field flags of the specified field.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

przesunięcie_pola

Liczbowe przesunięcie pola. przesunięcie_pola zaczyna się od wartości 1.

Zwracane wartości

Returns a string containing the field flags of the specified key. This can be: primary key not null, not null, primary key, unique not null or unique.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top