msql_num_fields

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_num_fieldsGet number of fields in result

Opis

msql_num_fields ( resource $result ) : int

msql_num_fields() returns the number of fields in a result set.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

Zwracane wartości

Returns the number of fields in the result set.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top