msql_query

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_querySend mSQL query

Opis

msql_query ( string $query [, resource $link_identifier ] ) : resource

msql_query() sends a query to the currently active database on the server that's associated with the specified link identifier.

Parametry

query

The SQL query.

identyfikator_połączenia

Połączenie mSQL. Jeśli nie zostanie podany, używane jest ostatnie połączenie otwarte przez msql_connect(). Jeśli nie zostanie ono znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja msql_connect(), i je użyje.

Zwracane wartości

Returns a positive mSQL query identifier on success, or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 msql_query() example

<?php 
$link 
msql_connect("dbserver")
   or die(
"unable to connect to msql server: " msql_error());
msql_select_db("db"$link)
   or die(
"unable to select database 'db': " msql_error());

$result msql_query("SELECT * FROM table WHERE id=1"$link);
if (!
$result) {
   die(
"query failed: " msql_error());
}

while (
$row msql_fetch_array($result)) {
    echo 
$row["id"];
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top