msql_data_seek

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_data_seekMove internal row pointer

Opis

msql_data_seek ( resource $result , int $row_number ) : bool

msql_data_seek() moves the internal row pointer of the mSQL result associated with the specified query identifier to point to the specified row number. The next call to msql_fetch_row() would return that row.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

row_number

The seeked row number.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top