msql_field_table

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_tableGet table name for field

Opis

msql_field_table ( resource $result , int $field_offset ) : int

Returns the name of the table that the specified field is in.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

przesunięcie_pola

Liczbowe przesunięcie pola. przesunięcie_pola zaczyna się od wartości 1.

Zwracane wartości

The name of the table on success lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top