msql_field_len

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_lenGet field length

Opis

msql_field_len ( resource $result , int $field_offset ) : int

msql_field_len() returns the length of the specified field.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

przesunięcie_pola

Liczbowe przesunięcie pola. przesunięcie_pola zaczyna się od wartości 1.

Zwracane wartości

Returns the length of the specified field or FALSE on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top