msql_free_result

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_free_resultFree result memory

Opis

msql_free_result ( resource $result ) : bool

msql_free_result() frees the memory associated with query_identifier. When PHP completes a request, this memory is freed automatically, so you only need to call this function when you want to make sure you don't use too much memory while the script is running.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top