msql_db_query

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_db_querySend mSQL query

Opis

msql_db_query ( string $database , string $query [, resource $link_identifier ] ) : resource

msql_db_query() selects a database and executes a query on it.

Parametry

database

The name of the mSQL database.

query

The SQL query.

identyfikator_połączenia

Połączenie mSQL. Jeśli nie zostanie podany, używane jest ostatnie połączenie otwarte przez msql_connect(). Jeśli nie zostanie ono znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja msql_connect(), i je użyje.

Zwracane wartości

Returns a positive mSQL query identifier to the query result, or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top