msql_field_type

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_field_typeGet field type

Opis

msql_field_type ( resource $result , int $field_offset ) : string

msql_field_type() gets the type of the specified field index.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, który jest przetwarzany. Wynik pochodzi z wywołania funkcji msql_query().

przesunięcie_pola

Liczbowe przesunięcie pola. przesunięcie_pola zaczyna się od wartości 1.

Zwracane wartości

The type of the field. One of int, char, real, ident, null or unknown. This functions will return FALSE on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top