imagecreatefromxbm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromxbmTworzy nowy obraz z pliku lub URL

Opis

imagecreatefromxbm ( string $filename ) : resource

imagecreatefromxbm() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the XBM image.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 Convert an XBM image to a png image using imagecreatefromxbm()

<?php
// Load the xbm file
$xbm imagecreatefromxbm('./example.xbm');

// Convert it to a png file
imagepng($xbm'./example.png');
imagedestroy($xbm);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top