imagepsfreefont

(PHP 4, PHP 5)

imagepsfreefontFree memory used by a PostScript Type 1 font

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Opis

imagepsfreefont ( resource $font_index ) : bool

imagepsfreefont() frees memory used by a PostScript Type 1 font.

Parametry

font_index

A font resource, returned by imagepsloadfont().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.0.0T1Lib support was removed from PHP, thus this function was removed.

Przykłady

Przykład #1 imagepsfreefont() example

<?php
// Load a .pfb font file
$font imagepsloadfont('./bchbi.pfb');

// Do any operations with the font here

// Free the font from memory
imagepsfreefont($font);
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli PHP zostało skompilowane z dyrektywą --enable-t1lib .

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top