imagestringup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagestringupDraw a string vertically

Opis

imagestringup ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $string , int $color ) : bool

Draws a string vertically at the given coordinates.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

czcionka

Może przyjąć 1, 2, 3, 4, 5 dla wbudowanych czcionek w kodowaniu latin2 (gdzie większy numer odpowiada większej czcionce) lub własny dowolny identyfikator czcionki zarejestrowany przez imageloadfont().

x

x-coordinate of the bottom left corner.

y

y-coordinate of the bottom left corner.

string

The string to be written.

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 imagestringup() example

<?php
// create a 100*100 image
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Write the text
$textcolor imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
imagestringup($im34080'gd library'$textcolor);

// Save the image
imagepng($im'./stringup.png');
imagedestroy($im);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Output of example : imagestringup()

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
Anonymous
17 years ago
function imagestringdown(&$image, $font, $x, $y, $s, $col)
{
    $width = imagesx($image);
   $height = imagesy($image);
   
    $text_image = imagecreate($width, $height);

   $white = imagecolorallocate ($text_image, 255, 255, 255);
   $black = imagecolorallocate ($text_image, 0, 0, 0); 

    $transparent_colour = $white;
   if ($col == $white)
      $transparent_color = $black;
 
   imagefill($text_image, $width, $height, $transparent_colour);
   imagecolortransparent($text_image, $transparent_colour);
 
   imagestringup($text_image, $font, ($width - $x), ($height - $y), $s, $col);
   imagerotate($text_image, 180.0, $transparent_colour);
 
   imagecopy($image, $text_image, 0, 0, 0, 0, $width, $height);
}
To Top