imagecreatefromgd2part

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromgd2partCreate a new image from a given part of GD2 file or URL

Opis

imagecreatefromgd2part ( string $filename , int $srcX , int $srcY , int $width , int $height ) : resource

Create a new image from a given part of GD2 file or URL.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the GD2 image.

srcX

x-coordinate of source point.

srcY

y-coordinate of source point.

width

Szerokość źródła.

height

Wysokość źródła.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 imagecreatefromgd2part() example

<?php
// For this example we need the image size before
$image getimagesize('./test.gd2');

// Create the image instance now we got the image 
// sizes
$im imagecreatefromgd2part('./test.gd2'44, ($image[0] / 2) - 6, ($image[1] / 2) - 6);

// Do an image operation, in this case we emboss the 
// image if PHP 5+
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_EMBOSS);
}

// Save optimized image
imagegd2($im'./test_emboss.gd2');
imagedestroy($im);
?>

Notatki

Ostrzeżenie

The GD and GD2 image formats are proprietary image formats of libgd. They have to be regarded obsolete, and should only be used for development and testing purposes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top