imagecharup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecharupDraw a character vertically

Opis

imagecharup ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $c , int $color ) : bool

Draws the character c vertically at the specified coordinate on the given image.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

czcionka

Może przyjąć 1, 2, 3, 4, 5 dla wbudowanych czcionek w kodowaniu latin2 (gdzie większy numer odpowiada większej czcionce) lub własny dowolny identyfikator czcionki zarejestrowany przez imageloadfont().

x

x-coordinate of the start.

y

y-coordinate of the start.

c

The character to draw.

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 imagecharup() example

<?php

$im 
imagecreate(100100);

$string 'Note that the first letter is a N';

$bg imagecolorallocate($im255255255);
$black imagecolorallocate($im000);

// prints a black "Z" on a white background
imagecharup($im31010$string$black);

header('Content-type: image/png');
imagepng($im);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Output of example : imagecharup()

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
php at corzoogle dot com
15 years ago
<?php
// incredibly, no one has added this.
// write a string of text vertically on an image..
// ;o)

$string = '(c) corz.org';
$font_size = 2;
$img = imagecreate(20,90);
$bg = imagecolorallocate($img,225,225,225);
$black = imagecolorallocate($img,0,0,0);

$len = strlen($string);
for (
$i=1; $i<=$len; $i++) {
   
imagecharup($img, $font_size, 5, imagesy($img)-($i*imagefontwidth($font_size)), $string, $black);
   
$string = substr($string,1);
}
header('Content-type: image/png');
imagepng($img);
imagedestroy($img); // dudes! don't forget this!
?>
To Top