imagepsslantfont

(PHP 4, PHP 5)

imagepsslantfontSlant a font

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Opis

imagepsslantfont ( resource $font_index , float $slant ) : bool

Slant a given font.

Parametry

font_index

A font resource, returned by imagepsloadfont().

slant

Slant level.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.0.0T1Lib support was removed from PHP, thus this function was removed.

Przykłady

Przykład #1 imagepsslantfont() example

<?php
// Load a .pfb font file
$font imagepsloadfont('./px3l.pfb');

// Slant the font by 22.5
imagepsslantfont($font22.5);

// Do any operations with the font here

// Free the font from memory
imagepsfreefont($font);
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli PHP zostało skompilowane z dyrektywą --enable-t1lib .

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top