imagecreatefromwebp

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

imagecreatefromwebpTworzy nowy obraz z pliku lub URL

Opis

imagecreatefromwebp ( string $filename ) : resource

imagecreatefromwebp() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the WebP image.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 Convert an WebP image to a jpeg image using imagecreatefromwebp()

<?php
// Load the WebP file
$im imagecreatefromwebp('./example.webp');

// Convert it to a jpeg file with 100% quality
imagejpeg($im'./example.jpeg'100);
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
var_dump
1 year ago
Howto detect webp

if ( strncmp( substr( $data, 8, 7 ), "WEBPVP8", 7 ) == 0 ) {
    return "image/webp";
}
To Top