imagesetclip

(PHP 7 >= 7.2.0)

imagesetclipSet the clipping rectangle

Opis

imagesetclip ( resource $im , int $x1 , int $y1 , int $x2 , int $y2 ) : bool

imagesetclip() sets the current clipping rectangle, i.e. the area beyond which no pixels will be drawn.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

x1

The x-coordinate of the upper left corner.

y1

The y-coordinate of the upper left corner.

x2

The x-coordinate of the lower right corner.

y2

The y-coordinate of the lower right corner.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top