imagegd

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5, PHP 7)

imagegdOutput GD image to browser or file

Opis

imagegd ( resource $image [, mixed $to = NULL ] ) : bool

Outputs a GD image to the given to.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

to

Ścieżka do zapisu pliku. Jeśli nie jest ustawiona lub ma wartość NULL, obraz zostanie przesłany bezpośrednio na wyjście.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Uwaga

However, if libgd fails to output the image, this function returns TRUE.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.2.0 imagegd() now allows to output truecolor images. Formerly, these have been implicitly converted to palette.
5.4.0 Added support for passing a stream resource to to.

Przykłady

Przykład #1 Outputting a GD image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Output the image
imagegd($im);

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Przykład #2 Saving a GD image

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  "A Simple Text String"$text_color);

// Save the gd image
// The file format for GD images is .gd, see http://www.libgd.org/GdFileFormats
imagegd($im'simple.gd');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

Notatki

Informacja:

The GD format is commonly used to allow fast loading of parts of images. Note that the GD format is only usable in GD-compatible applications.

Ostrzeżenie

The GD and GD2 image formats are proprietary image formats of libgd. They have to be regarded obsolete, and should only be used for development and testing purposes.

Zobacz też:

  • imagegd2() - Output GD2 image to browser or file

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top