imagecolordeallocate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagecolordeallocateDe-allocate a color for an image

Opis

imagecolordeallocate ( resource $image , int $color ) : bool

De-allocates a color previously allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

color

The color identifier.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Using imagecolordeallocate()

<?php
$white 
imagecolorallocate($im255255255);
imagecolordeallocate($im$white);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top